Zasady przyjecia

do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie

 • Krok pierwszy

  Skontaktuj się z Księdzem Rektorem i umów się z nim na rozmowę

 • Krok drugi

  Przyjedź na umówioną wizytę i zabierz ze sobą odpowiednie dokumenty (pamiętaj o eleganckim ubiorze).

 • Krok trzeci

  Rektor zaproponuje Ci termin rozmowy z ojcem duchownym oraz psychologiem.

 • Krok czwarty

  Czekaj na odpowiedź w formie listu od Księdza Rektora.

Dokumenty wymagane w PWSD:

 
 1. 1. Własnoręcznie napisane podanie do Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski z prośbą o przyjęcie do PWSD w Gnieźnie
 2. 2. Świadectwo chrztu i bierzmowania
 3. 3. Życiorys napisany własnoręcznie
 4. 4. Kopie świadectwa egzaminu maturalnego oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej
 5. 5. Opinie wystawione przez księdza proboszcza oraz katechetę
 6. 6. Świadectwo lekarskie o możliwości podjęcia studiów
 7. 7. 2 fotografie legitymacyjne + wersja elektroniczna
 8. 8. Zaświadczenie o niekaralności
 9. 9. Kwestionariusz personalny wypełniony podczas rozmowy z księdzem rektorem

Więcej informacji dotyczących rekrutacji udzeli Ci Ksiądz Rektor

rektor@pwsd.gniezno.pl
tel. +48 724 526 363

Jak wygląda powołanie naszymi oczami?
Przeczytaj o tym na naszym blogu!

Znajdziesz tu m.in. relacje, zapowiedzi wydarzeń, świadectwa

UAM

Wydział Teologiczny / specjalność kapłańska

Studia, obejmujące zajęcia z zakresu filozofii, teologii, pedagogiki i psychologii przygotowują kandydatów do kapłaństwa. Studenci tej specjalności są klerykami seminarium duchownego diecezjalnego lub zakonnego. Istotą studiów jest rzetelna formacja intelektualna i duchowa oraz przygotowanie do służby bliźniemu w Kościele. Studia trwają 6 lat i rozpoczynają się po ukończeniu roku propedeutycznego.

Dowiedz się więcej na temat studiów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Teologiczny

ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań

tel. +48-61-829-25-57;25-58; 25-59

e-mail: teologia@amu.edu.pl