Plan dnia

Jak wygląda dzień kleryka?

Każdy dzień zaczynamy spotkaniem ze Słowem Bożym

Wstajemy wcześnie, aby od 6.30, przez pół godziny rozmawiać z Panem Bogiem na indywidualnej medytacji Jego Słowa. Następnie przeżywamy najważniejszą godzinę w ciągu dnia, czyli Eucharystię. Tak pokrzepieni udajemy się do refektarza na śniadanie. O 8.30 rozpoczyna się blok wykładów (każdy trwa po 45 minut), które kończą się o 12.55. W czasie długiej przerwy tradycyjnie spotykamy się i pijemy kawę. Po zakończonych wykładach wspólnie nawiedzamy Najświętszy Sakrament, a następnie jemy obiad. Do 14.45 jest czas, aby wyjść na spacer, zrobić zakupy, czy odpocząć w pokojach. Później siadamy przy biurkach i dbamy o nasz rozwój intelektualny. Ten czas to studium – od łacińskiego słowa oznaczającego naukę, staranie. O 18.00 gromadzimy się w kaplicy na półgodzinnej adoracji Jezusa Eucharystycznego, a następnie udajemy się na kolację. Jeśli nie mamy innych obowiązków, wieczorem znowu chwytamy za książki i zeszyty i uczymy się. O godzinie 21.00 modlimy się w kaplicy (indywidualnie lub wspólnotowo), rozpoczynając czas milczenia. Kończymy rozmowy, aby wsłuchiwać się w Boży głos.

Jak przebiegają inne dni?

Poniedziałek

Jest to dzień, w którym sami staramy się zorganizować czas na studium i modlitwę. Wspólnymi punktami dnia są wykłady, posiłki i Eucharystia – tego dnia o 17.45. W poniedziałkowe i środowe wieczory w sali telewizyjnej emitowane są filmy – nie tylko religijne.

Czwartek

W sposób szczególny modlimy się o nowe powołania, dlatego Mszę św. przeżywamy w katedrze o godzinie 18.00. Rano gromadzimy się na jutrzni, a o 16.30 spotykamy się w pokojach i odmawiamy nieszpory.

Niedziela

Niedziele staramy się przeżywać w sposób bardzo uroczysty. Dzień ten rozpoczynamy o godzinie 7.00 Mszą Świętą z jutrznią, później niedzielne śniadanie i tak zwane „kawy rocznikowe”. Jest to okazja do spotkania we wspólnocie rocznika. O godzinie 10.15 w katedrze przeżywamy drugą tego dnia Eucharystię. Część wspólnoty uczestniczy we Mszy św. o godzinie 11.00 w kościele pw. św. Jerzego, którym nasze seminarium się opiekuje. Po obiedzie o godzinie 12.00 możemy przyjąć gości, odpocząć lub w inny sposób wykorzystać wolny czas. Wieczorem uczestniczymy w uroczystych nieszporach i adorujemy Najświętszy Sakrament. Dzień Pański kończymy apelem jasnogórskim i kompletą.

Wiesz, co to obłóczyny?
Przeczytaj o tym na naszym blogu!

Znajdziesz tu m.in. relacje, zapowiedzi wydarzeń, świadectwa

Terminarz

Ważne daty, dla naszej wspólnoty

Data Dzień tygodnia Godzina Wydarzenie
29.09.2016 czwartek 16:00 Przyjazd do Seminarium dla rocznika I
 30.09.2016 piątek  10:00  Konferencja profesorska
30.09.2016 piątek 16:00 Powrót po Seminarium po wakacjach (r. II-VI)
02.10.2016 niedziela Dzień skupienia
03.10.2016 poniedziałek Rozpoczęcie wykładów I semestru 2016/2017
08.10.2016 sobota 10:00 Uroczystość inauguracyjna roku akademickiego 2016/2017
 14.10.2016 piątek 16:00  Sesja Jubileuszowa Ks. prof. Antoniego Siemianowskiego
26-30.10.2016 środa-niedziela 20:3-8.300  Rekolekcje jesienne (rozpoczęcie w środę wieczorem)
30.10.2016 niedziela 10:15 Kandydatura do święceń diakonatu i prezbiteriatu
30.10.2016 niedziela 17:00 Obłóczyny
31.10.2016 poniedziałek 13:00 Wyjazd na Uroczystość Wszystkich Świętych (po wykładach)
08.12.2016 czwartek Dzień wykładów (Uroczystość Niepokalanego Poczęcie NMP)
10.12.2016 sobota Dzień skupienia dla młodzieży męskiej
11.12.2016 niedziela 16:30 Wieczornica patriotyczna
17.12.2016 sobota Dzień skupienia
21.12.2016 środa 17:00 Spotkanie wigilijne
23.12.2016 piątek 13:00 Wyjazd na Święta Bożego Narodzenia
02.01.2017 poniedziałek Wznowienie wykładów
06.01.2017 piątek Uroczystość Objawienia Pańskiego i Kolęda w PWSD
04.01.2017 środa 17:00 Akademickie spotkanie opłatkowe wyższych uczelni Gniezna
09.01.2017 poniedziałek Spotkanie opłatkowe wykładów WT UAM w Poznaniu (przed południem)
09.01.2017 poniedziałek Dzień skupienia
01.02.2017 środa Zakończenie wykładów I semestru
02.02.2017 czwartek Ofiarowanie Pańskie, rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej
02-11.02.2017 czwartek-sobota Sesja egzaminacyjna
11.02.2017 sobota od godz. 13 Wyjazd na ferie semestralne
13-18.02.2017 poniedziałek-sobota Dni przeznaczone na egzaminy poprawkowe
19.02.2017 niedziela do godz. 19.30 Powrót z ferii
20.02.2017 poniedziałek Rozpoczęcie wykładów II semestru
22.02.2017 środa 15:00 Konferencja profesorska
28.02-05.03.2017 wtorek-niedziela Rekolekcje Wielkopostne (rozpoczęcie we wtorek wieczorem)
05.03.2017 niedziela 10:15 Posługa lektoratu i akolitatu
 05.03.2017 niedziela  po południu Rozpoczęcie praktyk wielkopostnych (rok VI)

Wspólnoty wewnętrzne

„Zapytaj Jezusa czego chce od Ciebie”

Spotkania odbywają się co miesiąc. Każde z nich rozpoczyna się wspólną modlitwą. Wygłaszane są referaty, przedstawiane są materiały misyjne oraz odbywają się rozmowy o misjach i nie tylko. Gościmy także misjonarzy - świeckich i duchownych - z różnych krajów. Ognisko Misyjne aktywnie włącza się w przygotowanie sympozjum misjologicznego, które odbywa się we wrześniu. Organizuje takĪe przebieg Tygodnia Misyjnego w seminarium. Stałym elementem tego tygodnia jest Msza św. w intencji misji oraz różaniec prowadzony w różnych językach. W styczniu członkowie Ogniska przeprowadzają akcję „Kolędników Misyjnych”, zbierając ofiary na wsparcie misji.

Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej działa w naszym domu od 8 grudnia 1979 roku. Głównym jej zadaniem jest przygotowanie nas do osobistego oddania się Matce Najświętszej w Jej macierzyńską niewolę Miłości za Kościół i braci. Fundamentem duchowości Rycerstwa jest prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Poza szerzeniem kultu ku czci Matki BoĪej dbamy także w naszym domu o duchową Adopcję Dzieci Nienarodzonych.

Klerycy, których pasją jest śpiew, spotykają się raz w tygodniu, aby pod czujnym uchem ks. dra Dariusza Sobczaka szlifować swój głos. Członkowie seminaryjnej scholi poznają i poszerzają swoje możliwości wokalne, aby chwalić Pana Boga śpiewem podczas seminaryjnych uroczystościach. Śpiewamy zarówno utwory współczesne jak i tradycyjne pieśni liturgiczne. Schola składa się z 4 głosów męskich. Dwóch tenorowych i dwóch basowych.

Spotykamy się przynajmniej raz w tygodniu na wspólnej modlitwie w kaplicy. Podczas modlitwy odczytywany jest fragment z Dzienniczka św. Siostry Faustyny, a jeden z braci prowadzi Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Nasza wspólnota jest najmłodszą, została powołana w 2013 roku przez kleryka Marka. Podczas Niedzieli Miłosierdzia obchodzimy odpust, a przez cały tydzień towarzyszy nam obraz Jezusa Miłosiernego, pomagając odkrywać tajemnicę Bożego Miłosierdzia.

Inicjatywy zewnętrzne

„Zejdź z kanapy i idź”

"Poświęcajcie czas szczególnie tym małym, zepchniętym na margines" mówi papież Franciszek. Jego słowa, jak każde ważne, mobilizujące, dające Boży "power", pragniemy wcielać w życie. Więzienie - to miejsce często poranionych przez życie, los, drugiego człowieka ludzi. Są zagubieni, smutni, pozbawieni sensu życia. To jednak ludzie, których wybrał Pan, przygarnął i do końca umiłował. Wybrał ich nie za coś, nie za dobre uczynki, wzorowe sprawowanie w domu i szkole, ale POMIMO czasem i bardzo licznych przewinień, określanych przez prawo mianem przestępstw. Takich właśnie ludzi odwiedzamy w Zakładzie Karnym w Gębarzewie na obrzeżach Gniezna. Wchodząc pierwszy raz do celi, po zamknięciu drzwi przez strażnika, można mieć wiele obaw, lecz po kilku minutach nawiązuje się rozmowa na rozmaite tematy. Tutaj uczymy się słuchać drugiego. Ważne jest, by dać się drugiemu wypowiedzieć, to już jest pewne lekarstwo na jego troski, obawy, trudną sytuację. Nierzadko wśród więźniów czujemy się jak wśród swoich, powstaje aura zaufania. Najczęściej spotykamy się z entuzjastycznym przyjęciem. Nie jesteśmy więc nieproszonymi gośćmi, ale tymi, na których czeka się z radością. Wówczas zaczynamy rozmawiać o Bogu i Jego miłości. Pomagamy księdzu kapelanowi przygotowywać osadzonych do sakramentu chrztu świętego, bierzmowania, pokuty i pojednania. Posługa w więzieniu jest ekstremalna, ale przynosi wiele Bożej radości i spełnienia. Każdy kto decyduje się na tę grupę spotyka tu Pana Jezusa, który jest razem z więźniami w celi nr 10, 20 czy 28...

Klerycy, którzy odwiedzają chorych na oddziale opieki paliatywnej w gnieźnieńskim szpitalu na ulicy św. Jana, chcą zanieść Chrystusa ludziom, którym cierpienie bardzo często odbiera nadzieję. Staramy się realizować wezwanie Chrystusa „Byłem chory a odwiedziliście mnie” (Mt 25,36). Nie robimy tam nic spektakularnego. Jesteśmy z pacjentami, którzy czasem nie są w stanie nawet się przywitać, a ich choroba jest tak zaawansowana, że paraliżuje ciało i zaciemnia umysł. Z niektórymi, jeśli chcą, modlimy się, rozmawiamy o ich problemach, o trudach które przeżywają, a także o naszym życiu. Wydawać by się mogło, że to my robimy coś dla tych ludzi, a tak naprawdę to oni dają nam znacznie więcej. Uczą nas radości z małych, oczywistych rzeczy, pokazują że życie nie jest tak łatwe jak często się wydaje. Uczą nas pokory i cierpliwości. W końcu razem z nimi możemy przeżywać małe – wielkie cuda w ich życiu i chorobie. Nagłe poprawy ich zdrowia, uzdrowienia relacji rodzinnych i wiele innych

W ramach tzw. „grup wychodzących” regularnie pomagamy w domu dziecka przy ul. św. Wojciecha w Gnieźnie, prowadzonym przez Siostry Służebniczki. Znajdują się tam dzieci z różnymi problemami rodzinnymi. Nie raz rozmawiamy na różne tematy, staramy się pomóc, doradzić, modlimy się. Wspólnie odrabiamy zadania domowe, uczymy się, przygotowujemy do sakramentów. Dwa razy w roku dzieci przygotowują spektakle, na które cała nasza wspólnota seminaryjna jest zapraszana. Widząc szczery i autentyczny uśmiech na ich twarzach, wizyta w tym domu potrafi naprawdę podnieść na duchu.

Wspólnota Przemienienie – istnieje od ponad dwudziestu lat i zrzesza zarówno kleryków oraz osoby świeckie, które swój wolny czas pragną poświęcić osobom niepełnosprawnym. Członkowie wspólnoty odwiedzają podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Orzeszkowej w Gnieźnie. Wspólnota organizuje także wyjazdy wakacyjne. Spotykamy się, aby spędzić razem czas, czerpać oraz dawać radość ze wspólnej zabawy, czy też przeżywanej raz w miesiącu wspólnej Mszy Świętej. Troszczymy się o wzajemny rozwój duchowy, poprzez szukanie działania Jezusa Chrystusa w naszym życiu.

Na zakończenie ŚDM, tuż przed wylotem do Rzymu, Papież Franciszek wypowiedział bardzo ważne słowa: „Chcecie być nadzieją przyszłości? Pierwszym warunkiem jest pamiętać (…) Młody człowiek pozbawiony pamięci nie jest nadzieją przyszłości. Prawda? Rozmawiaj z rodzicami, z osobami starszymi, ale zwłaszcza rozmawiaj z dziadkami. Jasne?” Kontynuując wieloletnią tradycję klerycy gnieźnieńskiego seminarium, uczestniczą w życiu kapłanów, którzy po wieloletniej posłudze duszpasterskiej mieszkają w Archidiecezjalnym Domu Księży Seniorów. Towarzyszymy i pomagamy w przygotowaniu się starszych kapłanów do modlitw, otaczamy ich opieką pielęgnacyjną, wspieramy dobrym słowem a przede wszystkim – uczymy się od nich, jak dobrze i owocnie przeżyć Chrystusowe Kapłaństwo. Pomagając im – my sami otrzymujemy wielkie dary w postaci doświadczenia ich kapłaństwa.